TABLE 1

Strains used in Mouse HapMap projects and their availability in other resources

Strain namePerlegen resequencedWTCHG genotypedAdditional gap-fillingWild-derived or classical inbred
129P2/OlaHsDXXXIN
129S1/SvImJOOXIN
129S2/SvHsdXXXIN
129S4/SvJaeXXXIN
129S6/SvEvXOXIN
129T2/SvEmsXXOIN
129X1/SvJXOOIN
A/JOOXIN
AKR/JOOXIN
B6A6ESlineRegeneronXXXIN
BALB/cByJOOXIN
BALB/cJXOXIN
BPH/2JXOOIN
BPL/1JXOOIN
BPN/3JXOOIN
BTBRT<+>tf/JOOXIN
BUB/BnJXOOIN
C2T1ESlineNagyXXXIN
C3H/HeJOOXIN
C3HeB/FeJXOXIN
C57BL/10JXOXIN
C57BL/6ByJXXXIN
C57BL/6JO*OXIN
C57BL/6JBomTacXXXIN
C57BL/6JCrlXXXIN
C57BL/6JOlaHsdXXXIN
C57BL/6NCrlXXXIN
C57BL/6NHsdXXXIN
C57BL/6NJXXXIN
C57BL/6NNIHXXXIN
C57BL/6NTacXXXIN
C57BLKS/JXXOIN
C57BR/cdJXOOIN
C57L/JXOOIN
C58/JXOOIN
CALB/RkJXOXWI
CAST/EiJOOXWI
CBA/JXOOIN
CE/JXOOIN
CZECHII/EiJXXOWI
DBA/1JXOOIN
DBA/2JOOXIN
DDK/PasXXXIN
DDY/JclSidSeyFrkJXOOIN
EL/SuzSeyFrkJXOXIN
FVB/NJOOXIN
FlineXXXIN
HTG/GoSfSnJXXXIN
I/LnJXOOIN
ILSXOXIN
IS/CamRkJXOXWI
ISSXOXIN
JF1/MsXXOWI
KK/HlJOOXIN
LEWES/EiJXOXWI
LG/JXOOIN
LP/JXOOIN
LlineXXXIN
MA/MyJXOOIN
MAI/PasXXXWI
MOLF/EiJOOXWI
MOLG/DnJXXOWI
MRL/MpJXOOIN
MSM/MsXOOWI
NOD/LtJOOXIN
NON/LtJXOOIN
NOR/LtJXOXIN
NZB/B1NJXXOIN
NZL/LtJXXOIN
NZO/HlLtJXOOIN
NZW/LacJOOXIN
O20XXXIN
P/JXOXIN
PERA/EiJXOOWI
PERC/EiJXOOWI
PL/JXOOIN
PWD/PhJOXXWI
PWK/PhJXOOWI
Qsi5XXXIN
RBA/DnJXOOHY
RF/JXOXIN
RIIIS/JXOOIN
SEA/GnJXOOIN
SEG/PasXXXWI
SJL/JXOOIN
SKIVE/EiJXOXWI
SM/JXOOIN
SOD1/EiJXXOHY
SPRET/EiJXOOWI
ST/bJXOXIN
SWR/JXOOIN
TALLYHO/JngJXXOIN
WSB/EiJOOXWI
ZALENDE/EiJXOXWI
  • C57BL/6J is not included in the 15 resequenced strain, but it is the reference strain that has been fully sequenced. O, included; X, excluded. HY, hybrid strain; IN, inbred strain; WI, wild-derived strain.