TABLE 5

Divergence between chromosomal arrangements of An. gambiae (S form) and An. arabiensis

ArrangementGeneSFDa (%)FSTSFDa (%)FST
Ara/2La-Gam/2LaAra/2La-Gam/2L+a
2Laasph900.3620.274172.2230.716
depcd5900.1450.161700.3020.360
endp1700.7680.3003103.2580.675
hdac500.1230.174200.8950.603
4000.3500.22713171.6700.589
Ara/2Rb-Gam/2RbAra/2Rb-Gam/2R+b
2Rb2576800.2350.220300.4580.412
2751300.0890.172200.0720.149
1100.1620.196500.2650.281
Ara/2R+c-Gam/2R+cAra/2R+c-Gam/2Rc
2Rcdcr500.5620.375500.7230.478
2775100.2000.275100.4240.356
600.3810.325600.5740.417
Ara/2R+u-Gam/2R+uAra/2R+u-Gam/2Ru
2Rugpr23400.1490.174300.3550.408
3085100.1240.181100.1740.294
3205700.2230.186400.4170.413
1200.1650.180800.3150.372
Ara/2La-Gam/2LaAra/2La-Gam/2L+a
Collinearlys-c1000.1680.124700.2870.192
(2L)znf2941200.7490.3501000.8150.365
2200.4590.2371700.5510.279
  • S, F, Da, and FST as defined in Table 3; Ara, An. arabiensis; Gam, An. gambiae.