TABLE 6

Location of the significant DArT markers associated with grain yield found in ESWYT set 1 (ESWYTs 1, 6, 10) and ESWYT set 2 (ESWYTs 20 and 24) using linear mixed model 1 (LMM1) and linear mixed model 2 (LMM2) for each chromosome and the reported QTL

Short arm (S)Long arm (L)Unknown arm
ChromosomeDArT (wPt)QTLDArT (wPt)QTLDArT (wPt)QTL
1A5374, 4765, 2872, 9266, 2311, 7030, 40293870, 3904, 5274, 4709, 6754, 8016, 0128QTLabc9592, 1011, 6853QTLd
1B8949, 1328, 7094, 3465, 4434, 0974, 6427, 8986, 1781, 5065, 5678, 5363, 6777, 5801, 6117, 6833, 86161B.1R transl.2315, 0944, 2526, 41295316, 1139, 2019QTLae
1D3738, 93807711, 9857, 3743, 4427, 2897, 1263, 7092QTLcQTLbf
2A7901, 6687, 9793, 3114Ppd3 QTLcg5647, 20876207QTLefh
2B0100, 4916, 6706, 8326, 3983, 5672, 4125, 7757Ppd23132, 9350, 7350, 9336, 2135, 3378, 7360, 0049Eps QTLa0094, 0950, 4210QTLgi
2D4144Ppd1 Rht8 QTLc4413EpsQTLefhi
3A9369, 1681QTLj7756, 2698, 7992, 2938, 4725, 9268, 4407, 1688Eps QTLjkl
3B0365, 0995, 5716, 7015, 8352, 8983, 7142, 9310, 4209, 9510, 5390, 9170, 6047, 5105, 6802, 8886, 0280, 0384, 8238, 8096, 4412, 8845QTLac9368, 2757Vrn QTLf
3D1365, 9401QTLgPpd QTLdh
4A2788QTLcg7280, 2084, 3795, 7807, 8271, 4620, 2533QTLc4660, 7924Eps
4B3908, 6149Rht-1 QTLb1505, 8292QTLcm3608, 5265Eps QTLah
4DQTLgRht-2QTLcEps QTLd
5A1165, 06055231Vrn-A1 QTLb4249QTLabdhno
5B6136, 1420, 9666, 51759467, 0103, 4996, 7101, 5896, 3030, 9598Vrn-A2 QTLp4418, 4703, 4936QTLadeq
5D1400Vrn-A3 Vrn-4QTLd
6A7475, 0864, 8006, 7938, 90759690, 2573, 0959, 7063, 1642, 7204QTLafr
6B9532, 1922, 3130, 9990, 6994, 8239, 4720, 1547, 6282, 3116, 3304, 1852, 7777, 4706, 37336116, 0171, 1264, 3045, 9256, 1541Eps QTLad
7A6034, 8789, 4835QTLc3393, 6495QTLbc2266, 4553, 4748QTLan
7B6273, 9925, 7887, 5343, 8921, 5547, 5280, 0194, 6156, 4300, 7108, 6320, 0504QTLb1533, 9746VrnB4 Vrn5 Eps QTLn
7D1269QTLas, 7D.7Ag transl.0366, 0934, 3462, 3923, 5049, 5150, 5674, 1859QTLf
 • Other loci associated with grain yield in wheat are Eps (earliness per se) (Worland 1996; Van Beem et al. 2005), Ppd (photoperiod insensitivity) (Worland 1996; Worland et al. 1998; Van Beem et al. 2005), Rht (semidwarf plant height) (Korzun et al. 1998; Ellis et al. 2002), and Vrn (vernalization) (Worland 1996; Barret et al. 2002; Yan et al. 2003; Van Beem et al. 2005).

 • a Marza et al. (2006).

 • b Quarrie et al. (2005, 2006).

 • c Kumar et al. (2007).

 • d Huang et al. (2004).

 • e Huang et al. (2003).

 • f Li et al. (2007).

 • g McCartney et al. (2005b).

 • h Laperche et al. (2007).

 • i Verma et al. (2004).

 • j Dilbirligi et al. (2006).

 • k Ali et al. (2007).

 • l Campbell et al. (2003, 2004).

 • m Kirigwi et al. (2007).

 • n Huang et al. (2006).

 • o Kato et al. (2000).

 • p Miura et al. (1992).

 • q Gonzalez-Hernandez et al. (2004).

 • r Snape et al. (2007).

 • s Groos et al. (2003).