TABLE 2

Summary of genes surveyed and primer sequences employed

Gene nameContig IDaFunctional association via BLASTPrimer sequences
CAMContig1037Calmodulin5′-GAAACTCTGGGAAGTCGATTG
5′-TCAGCGCAAATTACCCAAAT
CHSContig1392Chalcone synthase5′-GTGTGCTCCAAACCACATATC
5′-TTTGAGCAGCAGAAATGATCT
Contig44925′-TACCGGGACTTATCTCGAAAC
5′-CAAACAAGTGTCCCAAAGTT
GAPDHContig1499Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase5′-TTTGGTGATTGAAGGCACAG
5′-TCGTTCCAAATACTTCAAACTCT
GIA/RGAContig3138GIA/RGA-like gibberellin response modulator5′-CGGTGATTTCGGATACAATCT
5′-CTGAAACTCACCACCAATTCA
GPXContig268Glutathione peroxidase5′-CCCAACCTCCAAGTTGACAC
5′-TGCATGCATAGAAAGTTTGTTATT
GSTContig5423Glutathione S-transferase5′-GGTGCCATCTCTTGAACACA
5′-ATCCAGGCTGCTAATTTTGG
PGICContig1461Cytosolic phosphoglucose isomerase12F: 5′-TATCTCTCCATACGGGTTTTCC
16R: 5′-GATTTCACCAGCTTCAAAAGGA
NAAA16F: 5′-ATGGARAGYAAYGGNAARGG
yamv: 5′-TCIACICCCCAITGRTCAAAIGARTTIAT
SCR-1Contig1850Putative Scarecrow gene regulator5′-GGAATCCTGTCTGCTGATAAGT
5′-TTCACTTGCGAAACAAGCTC
SCR-2Contig1874Putative Scarecrow gene regulator5′-TTGGAAACGGACTAAACAGTTG
5′-CGCAACCGAACAACTAAACC