TABLE 1

Known and potential LexA boxes surrounding induced genes

A. Known genesLexA box sequenceHI
valuea
ysdABtactgtttatttatacagta1.81
umuDCtactgtatataaaaacagta2.12
sbmCtactgtatataaaaacagta2.12
pcsAaactgtatataaatacagtt2.19
recN no. 1tactgtatataaaaccagtt3.53
dinQtactgtatgattatccagtt3.92
urvBaactgtttttttatccagta4.26
dinIacctgtataaataaccagta4.84
hokEcactgtataaataaacagct4.92
recAtactgtatgctcatacagta4.98
sulAtactgtacatccatacagta5.39
uvrAtactgtatattcattcaggt6.23
ssbacctgaatgaatatacagta6.23
yebGtactgtataaaatcacagtt6.26
lexA/denF no. 2aactgtatatacacccaggg7.25
ydjQcactggatagataaccagca7.42
lexA/dinF no. 1tgctgtatatactcacagca7.45
ruvABcgctggatatctatccagca7.59
yjiWtactgatgatatatacaggt7.92
molRaactggataaaattacaggg8.14
dinSagctgtatttgtctccagta8.24
uvrDatctgtatatatacccagct8.46
recN no. 2tactgtacacaataacagta8.50
dinGtattggctgtttatacagta8.65
yigNaactggacgtttgtacagca8.82
ydjM1tactgtacgtatcgacagtt9.05
ftsKtcctgttaatccatacagca9.18
dinBcactgtatactttaccagtg9.40
recN no. 3taatggtttttcatacagga10.08
ydjM2cactgtataaaaatcctata10.85
ybfEaactgattaaaaacccagcg10.92
polBgactgtataaaaccacagcc12.55
ConcensustaCTGtatatatataCAGta
B.Potential LexA boxHI
valueb
Bases
from
start
intE region
intEggctgctgaaaaatacagaa16.94-195
    ymfIttctgtaccagaaaacagtt15.4884
    ymfMagctgcaggagcatgcagca19.32-122
    littgatgacagagtgtccagtg20.32-193
    ymfEcactggacactctgtcatca20.32-280
    intEggcggtataagcatccagtg14.7684
    intEtgctgaaaaatacagaagta20.81-192
    ymfMggcagttattcaaaacagat19.98-222
    ymfMaaccgcatgagaagacagca18.91-173
    ymfNaactgattgcgcttcctgta16.89-312
    ymfNcgctggttcaaagatcacta20.90-152
ymgF region
    ymgFcggtgtaattatagacagct15.08-105
    ymgHaactgaaaaaactccccggg19.136
ydeO region
    ydeOaaatgcatgcgaccacagtg20.68-272
ydeT region
    ydeStactgaaccagcagacagca16.79-43
    yneLcactgcatacgaaaacacca18.21-57
yoaA region
    yoaBccctgttgatttgaacaggg13.32-123
    yoaAccctgttcaaatcaacaggg13.32-24
ogrK region
    ogrKcattgtcctttatgccagca19.298
    ogrKgactggacaatcactaaggt19.35-193
yqgC region
    yqgCacatggattttccagcagtg18.78-193
    yqgCctcagtaactgtaaccagct20.65-41
yhiL region
    yhiLatctgtttttcagacaagta18.22-63
    yhiLtgctgttgttttttacaatt12.30-187
glvB region
    glvGtcctgaagtggcattcagcg17.45211
    glvGtaatgaccaaattctcagtg19.170
    glvBtgctggtgggaattaccgaa20.04-174
    glvCggctggccaaaagtacaaat20.85578
    glvCtgctgtcggtttacccattg15.97214
ipbA region
    ibpAtgctgaaaataacatcatca17.25-249
yigN region
    yigNaactggacgtttgtacagca8.82-61
  • a HI values were calculated from all sequences reported by Lewis et al. (1994) and Fernandez de Henestrosa et al. (2000). The HI values reported here were calculated to include the results of Fernandez de Henestrosa et al. (2000) and therefore differ from the values used in their previous study.

  • b No sequences with HI values <20 were found for grxA, borD, ybiN, arpB, yccF, or yifL.